• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
     • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
     • maturitná skúška
      • Krásne prázdniny

       Vážení rodičia,

       veľmi pekne Vám ďakujeme za spoluprácu počas celého školského roka. Aj vďaka Vám sa nám darilo prekonávať všetky úskalia dištančného vzdelávania a "koronového" obdobia.

       Želáme Vám príjemné prežitie letného dovolenkového obdobia.

       Milí žiaci,

       odviedli ste veľký kus práce pri získavaní nových vedomostí a zručností v tomto školskom roku. Prajeme vám veľa príjemných zážitkov a oddychu počas letných prázdnin.

      • Distribúcia Ag-samotestov

       Vážení rodičia,

       v najbližších dňoch (17.6. a 20.6.) budeme realizovať distribúciu Ag-samotestov žiakom, ktorých rodičia o samotesty prejavili záujem.

       Návratku potvrdzujúcu prevzatie samotestov prosíme doručiť obratom triednej učiteľke/ triednemu učiteľovi.

       V zmysle inštrukcií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sú Ag-testy určené na použitie v školskom roku 2022/2023, predovšetkým na použitie v prvý školský deň, t.j. v pondelok 5.9. pred nástupom do školy.

      • Aktualizácia opatrení k bezpečnému prostrediu v škole

       Vážení rodičia, milí žiaci,

       v zmysle Usmernenia k bezpečnému prostrediu v školách a školských zariadeniach počas pandémie ochorenia COVID-19 a mimoriadnej situácie, zverejneného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa 10. 05. 2022, platia od dnešného dňa nasledujúce zmeny:

       1. Platnosť Školského semafora je pozastavená. Žiak ani zamestnanec školy nemusí mať v interiéri či v exteriéri školy prekryté horné dýchacie cesty. Z obavy o svoje zdravie môže každý dobrovoľne mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom/respirátorom.

      • Veľkonočné prázdniny

       Od 14. apríla do 19. apríla 2022

       Milí žiaci,

       prajeme vám pekné Veľkonočné sviatky a prázdniny. Načerpajte novú energiu, užite si voľný čas v kruhu rodiny a priateľov.

       Všetci zamestnanci školy sa na vás budú tešiť už v stredu 20. apríla.

       Prosím všetkých žiakov, aby pred vstupom do budovy školy predložili Vyhlásenie o bezpríznakovosti. V záujme udržania bezpečného prostredia v škole a prezenčného vyučovania vysoko odporúčam realizovať pred nástupom do školy domáci Ag-test.

      • Testovanie COVID-19

       Vážení rodičia,

       touto cestou sa Vám chcem veľmi pekne poďakovať za spoluprácu pri realizácii samotestovania žiakov a nahlasovaní výsledkov Ag-testovania škole.

       Vďaka tomu sa nám podarilo udržať prezenčnú formu vzdelávania vo väčšine tried po takmer celú dobu vrcholiacej pandémie COVID-19 (november 2021 - február 2022). Dve triedy boli nútené absolvovať karanténu len dvakrát, jedna trieda päťkrát a jedna trieda šesťkrát.

   • Partneri

    • {#1508} 1
    • {#1508} 2
    • {#1508} 3
    • {#1508} 4
   • Prihlásenie

   • Zvonenia

    Nedeľa 3. 7. 2022